fbpx

Общи условия

Организатор на кампанията и официални правила:Онлайн кампанията “Игра на Caffitaly.bg” за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от ЦДС ГРУП ООД, ЕИК 202615600, за кратко по-долу наречено Организатор на кампанията или Организаторът. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията.
Продължителност на кампанията: Кампанията стартира на 01.10.2022 г. с краен срок 31.10.2022 г. и обхваща цялата страна (България).
Описание на подаръците: На 01.11.2022 г. ще бъде даден като подарък един ваучерр за пътуване на обща стойност от 500 лв. от туристическа агенция TravelCard.bg (Пропър Холидей ООД) на един участник.
Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип сред всички участвали за периода на кампанията и отговорили на всички условия в играта.

Наградата се получава с доставка за сметка на ЦДС ГРУП ООД. Победителят има срок от 7 дни от уведомлението да потвърди чрез лично съобщение в профила в Instagram https://www.instagram.com/caffitaly_bulgaria/ и  фейсбук страницата ни  че приема подаръка, и да предостави данни за контакти адрес за доставка.

Механизъм на кампанията: За да участват в играта, учасниците трябва да изпълнят следното условие:
1) в коментар под публикацията  в Instagram или Facebook да отбележат трима свои приятели с @

2) Да последват профила @caffitaly_bulgaria в Instagram или страницата във Facebook.

!Играта се провежда паралелно в двете социални мрежи.

Процедура по получаване на наградата: Наградата се получава с доставка за сметка на ЦДС ГРУП ООД. Победителят от играта трябва да потвърди чрез лично съобщение в профила в Instagram @caffitaly_bulgaria, че приема подаръка. Наградата се получава само лично. Наградата МОЖЕ да се преотстъпи на трети лица при изрично разпореждане от победителя.
Право на участие: Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В кампанията нямат право да участват служителите на ЦДС ГРУП ООД и техните роднини, както и служители на агенции и партньори на компанията.
Отсъствие на парични алтернативи: Не се допуска размяна на наградата срещу пари и други изгоди.
Прекратяване на играта: Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Публичност: С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от три месеца след края й. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията. Тази кампания по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана, или свързана с Фейсбук/Meta. Личната информация, която предоставяте, като ставате последовател на Instagram профила https://www.instagram.com/caffitaly_bulgaria/, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Фейсбук / Meta. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.
Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.caffitaly.bg/giveaway за периода на валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези oфициални правила и да ги спазват.
Настоящите правила влизат в сила от 30. 09. 2022 г.


Кафе на зърна, кафе капсули и кафе машини на caffeitaly


Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка

Нямате артикули в количката.